HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Mankovce

Názov obce: Mankovce
Kód obce: 500542
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 241 m n.m.
ERB Obce Mankovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 126 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,24 km2 - 424 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,53 km2 353 ha - 83%
- Pôda orná: 3,11 km2 - 311 ha - 88,18%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,10%
   Záhrady: 0,12 km2 - 12 ha - 3,48%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,30%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,28 km2 - 28 ha - 7,94%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,71 km2 - 71 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,31 km2 - 31 ha - 43,81%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 7,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,25 km2 - 25 ha - 35,21%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 13,77%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 246 257 259 256 258 252 258 261 263 262 259
Ženy 279 282 287 282 281 277 278 274 276 274 273
Spolu 525 539 546 538 539 529 536 535 539 536 532
 
Muži % 46,86% 47,68% 47,44% 47,58% 47,87% 47,64% 48,13% 48,79% 48,79% 48,88% 48,68%
Ženy % 53,14% 52,32% 52,56% 52,42% 52,13% 52,36% 51,87% 51,21% 51,21% 51,12% 51,32%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 2 2 3 1 2
Ženy - - - 2 2 2 3 2 3 3 1
Spolu 0 0 0 2 2 3 5 4 6 4 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 - 6 2 - 1 3 3
Ženy - - - 4 5 4 2 6 3 4 3
Spolu 0 0 0 8 5 10 4 6 4 7 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 - -5 - 2 2 -2 -1
Ženy - - - -2 -3 -2 1 -4 - -1 -2
Spolu 0 0 0 -6 -3 -7 1 -2 2 -3 -3

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1