HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Lovce

Názov obce: Lovce
Kód obce: 500461
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 271 m n.m.
ERB Obce Lovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 68 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,19 km2 - 1019 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,80 km2 280 ha - 27%
- Pôda orná: 1,67 km2 - 167 ha - 59,78%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,03 km2 - 3 ha - 1,01%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 6,35%
   Ovocné sady: 0,33 km2 - 33 ha - 11,97%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,58 km2 - 58 ha - 20,88%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,39 km2 - 739 ha - 73%
- Lesný pozemok: 7,04 km2 - 704 ha - 95,22%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 0,56%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,26 km2 - 26 ha - 3,47%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 0,74%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 347 346 344 345 348 345 341 351 346 345 339
Ženy 349 346 344 344 351 353 355 354 345 342 341
Spolu 696 692 688 689 699 698 696 705 691 687 680
 
Muži % 49,86% 50,00% 50,00% 50,07% 49,79% 49,43% 48,99% 49,79% 50,07% 50,22% 49,85%
Ženy % 50,14% 50,00% 50,00% 49,93% 50,21% 50,57% 51,01% 50,21% 49,93% 49,78% 50,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 1 - 4 4 3 1
Ženy - - - 2 3 2 4 1 2 3 3
Spolu 0 0 0 6 5 3 4 5 6 6 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 5 3 6 1 4 3 6
Ženy - - - 4 3 1 1 3 1 4 1
Spolu 0 0 0 8 8 4 7 4 5 7 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -3 -2 -6 3 - - -5
Ženy - - - -2 - 1 3 -2 1 -1 2
Spolu 0 0 0 -2 -3 -1 -3 1 1 -1 -3

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1