HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Kapince

Názov obce: Kapince
Kód obce: 500399
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 169 m n.m.
ERB Obce Kapince

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 95 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,84 km2 - 584 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,36 km2 536 ha - 92%
- Pôda orná: 5,26 km2 - 526 ha - 98,23%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 1,66%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,01 km2 - 1 ha - 0,09%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,48 km2 - 48 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 38,69%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,29 km2 - 29 ha - 58,95%
- Plocha ostatná: 0,01 km2 - 1 ha - 2,37%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 87 94 94 96 99 101 100 105 108 107 2035
Ženy 80 95 94 88 94 95 94 101 99 97 2110
Spolu 167 189 188 184 193 196 194 206 207 204 4145
 
Muži % 52,10% 49,74% 50,00% 52,17% 51,30% 51,53% 51,55% 50,97% 52,17% 52,45% 49,10%
Ženy % 47,90% 50,26% 50,00% 47,83% 48,70% 48,47% 48,45% 49,03% 47,83% 47,55% 50,90%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 1 1 - 1 - -
Ženy - - - - 1 1 1 - - 1 1
Spolu 0 0 0 1 2 2 2 0 1 1 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 3 2 1 - 1 1
Ženy - - - 5 - 2 4 - - 2 -
Spolu 0 0 0 6 3 5 6 1 0 3 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -2 -2 -1 -1 1 -1 -1
Ženy - - - -5 1 -1 -3 - - -1 1
Spolu 0 0 0 -5 -1 -3 -4 -1 1 -2 0

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1