HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.12.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Hájske

Názov obce: Hájske
Kód obce: 500241
Názov okresu: Šaľa Kód okresu: 405
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 126 m n.m.
ERB Obce Hájske

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 96 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,07 km2 - 1407 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,95 km2 1295 ha - 92%
- Pôda orná: 11,54 km2 - 1154 ha - 89,11%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,29 km2 - 29 ha - 2,25%
   Záhrady: 0,60 km2 - 60 ha - 4,63%
   Ovocné sady: 0,04 km2 - 4 ha - 0,31%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,48 km2 - 48 ha - 3,69%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,12 km2 - 112 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,04 km2 - 4 ha - 3,49%
- Vodná plocha: 0,22 km2 - 22 ha - 19,59%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,70 km2 - 70 ha - 62,61%
- Plocha ostatná: 0,16 km2 - 16 ha - 14,31%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 605 613 620 639 634 645 644 630 627 616 622
Ženy 714 722 729 740 731 733 728 719 714 709 715
Spolu 1319 1335 1349 1379 1365 1378 1372 1349 1341 1325 1337
 
Muži % 45,87% 45,92% 45,96% 46,34% 46,45% 46,81% 46,94% 46,70% 46,76% 46,49% 46,52%
Ženy % 54,13% 54,08% 54,04% 53,66% 53,55% 53,19% 53,06% 53,30% 53,24% 53,51% 53,48%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 3 11 4 4 7 4 5
Ženy - - - 12 9 11 8 8 2 12 9
Spolu 0 0 0 18 12 22 12 12 9 16 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 4 7 13 7 7 8 9
Ženy - - - 9 9 11 6 8 5 14 7
Spolu 0 0 0 10 13 18 19 15 12 22 16

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 -1 4 -9 -3 - -4 -4
Ženy - - - 3 - - 2 - -3 -2 2
Spolu 0 0 0 8 -1 4 -7 -3 -3 -6 -2

Šaľa

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1