HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Čierne Kľačany

Názov obce: Čierne Kľačany
Kód obce: 500151
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 224 m n.m.
ERB Obce Čierne Kľačany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 103 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,98 km2 - 1098 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,56 km2 756 ha - 69%
- Pôda orná: 6,45 km2 - 645 ha - 85,36%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,31 km2 - 31 ha - 4,04%
   Záhrady: 0,29 km2 - 29 ha - 3,86%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,12%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,50 km2 - 50 ha - 6,62%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,42 km2 - 342 ha - 31%
- Lesný pozemok: 2,35 km2 - 235 ha - 68,92%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 1,89%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,55 km2 - 55 ha - 16,13%
- Plocha ostatná: 0,45 km2 - 45 ha - 13,06%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 594 577 569 570 563 566 568 565 564 560 549
Ženy 571 562 559 556 552 560 563 568 567 551 556
Spolu 1165 1139 1128 1126 1115 1126 1131 1133 1131 1111 1105
 
Muži % 50,99% 50,66% 50,44% 50,62% 50,49% 50,27% 50,22% 49,87% 49,87% 50,41% 49,68%
Ženy % 49,01% 49,34% 49,56% 49,38% 49,51% 49,73% 49,78% 50,13% 50,13% 49,59% 50,32%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 6 9 5 6 7 1
Ženy - - - 3 10 8 6 5 8 3 11
Spolu 0 0 0 8 16 14 15 10 14 10 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 7 5 9 6 4 3 9
Ženy - - - 5 8 7 5 3 7 5 4
Spolu 0 0 0 12 15 12 14 9 11 8 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 1 - -1 2 4 -8
Ženy - - - -2 2 1 1 2 1 -2 7
Spolu 0 0 0 -4 1 2 1 1 3 2 -1

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1