HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Čaradice

Názov obce: Čaradice
Kód obce: 500127
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 245 m n.m.
ERB Obce Čaradice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 30 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,85 km2 - 1785 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,88 km2 788 ha - 44%
- Pôda orná: 5,85 km2 - 585 ha - 74,30%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,10%
   Záhrady: 0,25 km2 - 25 ha - 3,16%
   Ovocné sady: 0,28 km2 - 28 ha - 3,62%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,48 km2 - 148 ha - 18,82%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,97 km2 - 997 ha - 56%
- Lesný pozemok: 9,09 km2 - 909 ha - 91,16%
- Vodná plocha: 0,16 km2 - 16 ha - 1,61%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,61 km2 - 61 ha - 6,15%
- Plocha ostatná: 0,11 km2 - 11 ha - 1,08%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 252 247 251 251 251 255 262 259 259 258 261
Ženy 286 268 267 269 266 273 273 267 271 273 275
Spolu 538 515 518 520 517 528 535 526 530 531 536
 
Muži % 46,84% 47,96% 48,46% 48,27% 48,55% 48,30% 48,97% 49,24% 48,87% 48,59% 48,69%
Ženy % 53,16% 52,04% 51,54% 51,73% 51,45% 51,70% 51,03% 50,76% 51,13% 51,41% 51,31%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 1 2 2 1 2 2 3
Ženy - - - 1 3 4 3 2 5 6 4
Spolu 0 0 0 6 4 6 5 3 7 8 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 3 1 3 5 5 2
Ženy - - - 1 5 2 5 6 3 4 2
Spolu 0 0 0 6 8 5 6 9 8 9 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -2 -1 1 -2 -3 -3 1
Ženy - - - - -2 2 -2 -4 2 2 2
Spolu 0 0 0 0 -4 1 -1 -6 -1 -1 3

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1