HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Čakajovce

Názov obce: Čakajovce
Kód obce: 500101
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 148 m n.m.
ERB Obce Čakajovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 190 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,78 km2 - 578 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,83 km2 483 ha - 84%
- Pôda orná: 4,59 km2 - 459 ha - 95,04%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 4,57%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,30%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,08%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,95 km2 - 95 ha - 16%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,35 km2 - 35 ha - 37,36%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,52 km2 - 52 ha - 54,26%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 8,38%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 546 532 538 527 513 525 533 538 538 545 562
Ženy 569 561 557 563 556 562 555 558 554 559 577
Spolu 1115 1093 1095 1090 1069 1087 1088 1096 1092 1104 1139
 
Muži % 48,97% 48,67% 49,13% 48,35% 47,99% 48,30% 48,99% 49,09% 49,27% 49,37% 49,34%
Ženy % 51,03% 51,33% 50,87% 51,65% 52,01% 51,70% 51,01% 50,91% 50,73% 50,63% 50,66%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 4 10 4 5 8 6
Ženy - - - 3 - 6 - 5 4 10 3
Spolu 0 0 0 5 4 10 10 9 9 18 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 10 4 8 3 11 7 8
Ženy - - - 5 4 5 3 7 5 5 8
Spolu 0 0 0 17 14 9 11 10 16 12 16

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -10 -6 - 2 1 -6 1 -2
Ženy - - - -2 -4 1 -3 -2 -1 5 -5
Spolu 0 0 0 -12 -10 1 -1 -1 -7 6 -7

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1