HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Beladice

Názov obce: Beladice
Kód obce: 500062
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 211 m n.m.
ERB Obce Beladice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 76 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 22,41 km2 - 2241 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 20,37 km2 2037 ha - 91%
- Pôda orná: 19,01 km2 - 1901 ha - 93,34%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,14 km2 - 14 ha - 0,67%
   Záhrady: 0,76 km2 - 76 ha - 3,71%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,10%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,44 km2 - 44 ha - 2,18%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,04 km2 - 204 ha - 9%
- Lesný pozemok: 0,06 km2 - 6 ha - 3,19%
- Vodná plocha: 0,22 km2 - 22 ha - 10,86%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,11 km2 - 111 ha - 54,30%
- Plocha ostatná: 0,65 km2 - 65 ha - 31,66%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 768 753 750 745 745 748 741 752 752 749 1669
Ženy 792 790 787 787 774 772 763 769 782 781 1711
Spolu 1560 1543 1537 1532 1519 1520 1504 1521 1534 1530 3380
 
Muži % 49,23% 48,80% 48,80% 48,63% 49,05% 49,21% 49,27% 49,44% 49,02% 48,95% 49,38%
Ženy % 50,77% 51,20% 51,20% 51,37% 50,95% 50,79% 50,73% 50,56% 50,98% 51,05% 50,62%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 8 7 4 10 8 9 15
Ženy - - - 9 8 4 2 9 9 6 5
Spolu 0 0 0 15 16 11 6 19 17 15 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 9 12 9 12 8 16 11
Ženy - - - 9 11 11 8 14 11 8 8
Spolu 0 0 0 18 20 23 17 26 19 24 19

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -1 -5 -5 -2 - -7 4
Ženy - - - - -3 -7 -6 -5 -2 -2 -3
Spolu 0 0 0 -3 -4 -12 -11 -7 -2 -9 1

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1