HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Kód obce: 599018
Názov okresu: Košice III Kód okresu: 804
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 261 m n.m.
ERB Obce Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 422 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,77 km2 - 577 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,91 km2 291 ha - 50%
- Pôda orná: 1,88 km2 - 188 ha - 64,79%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,76 km2 - 76 ha - 26,16%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,26 km2 - 26 ha - 9,05%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,86 km2 - 286 ha - 50%
- Lesný pozemok: 1,84 km2 - 184 ha - 64,33%
- Vodná plocha: 0,00 km2 - 0 ha - 0,07%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,94 km2 - 94 ha - 32,95%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 2,64%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 935 1113 1141 1154 1164 1184 1205 1233 1264 1281 1308
Ženy 1099 1159 1205 1230 1248 1263 1280 1289 1318 1324 1339
Spolu 2034 2272 2346 2384 2412 2447 2485 2522 2582 2605 2647
 
Muži % 45,97% 48,99% 48,64% 48,41% 48,26% 48,39% 48,49% 48,89% 48,95% 49,17% 49,41%
Ženy % 54,03% 51,01% 51,36% 51,59% 51,74% 51,61% 51,51% 51,11% 51,05% 50,83% 50,59%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 12 15 11 5 10 14 11
Ženy - - - 9 11 12 14 16 8 6 11
Spolu 0 0 0 19 23 27 25 21 18 20 22

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 9 20 11 10 9 8 9
Ženy - - - 10 9 15 10 14 3 9 11
Spolu 0 0 0 22 18 35 21 24 12 17 20

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 3 -5 - -5 1 6 2
Ženy - - - -1 2 -3 4 2 5 -3 -
Spolu 0 0 0 -3 5 -8 4 -3 6 3 2

Košice III

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1