HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrnčiarovce nad Parnou

Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou
Kód obce: 581020
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 141 m n.m.
ERB Obce Hrnčiarovce nad Parnou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 129 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,28 km2 - 1628 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 14,37 km2 1437 ha - 88%
- Pôda orná: 13,99 km2 - 1399 ha - 97,32%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,04 km2 - 4 ha - 0,26%
   Záhrady: 0,28 km2 - 28 ha - 1,98%
   Ovocné sady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,44%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,91 km2 - 191 ha - 12%
- Lesný pozemok: 0,10 km2 - 10 ha - 5,13%
- Vodná plocha: 0,37 km2 - 37 ha - 19,21%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,33 km2 - 133 ha - 69,60%
- Plocha ostatná: 0,12 km2 - 12 ha - 6,06%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1005 996 997 998 1011 1020 1046 1058 1058 1051 1057
Ženy 1065 1034 1035 1044 1056 1060 1075 1072 1096 1090 1093
Spolu 2070 2030 2032 2042 2067 2080 2121 2130 2154 2141 2150
 
Muži % 48,55% 49,06% 49,06% 48,87% 48,91% 49,04% 49,32% 49,67% 49,12% 49,09% 49,16%
Ženy % 51,45% 50,94% 50,94% 51,13% 51,09% 50,96% 50,68% 50,33% 50,88% 50,91% 50,84%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 7 7 11 9 8 10 10
Ženy - - - 9 9 6 8 6 14 4 10
Spolu 0 0 0 15 16 13 19 15 22 14 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 10 5 10 11 18 16 12
Ženy - - - 12 14 11 12 15 9 7 11
Spolu 0 0 0 26 24 16 22 26 27 23 23

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -3 2 1 -2 -10 -6 -2
Ženy - - - -3 -5 -5 -4 -9 5 -3 -1
Spolu 0 0 0 -11 -8 -3 -3 -11 -5 -9 -3

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1