HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Biely Kostol

Názov obce: Biely Kostol
Kód obce: 580473
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 153 m n.m.
ERB Obce Biely Kostol

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 516 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,41 km2 - 241 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,73 km2 173 ha - 72%
- Pôda orná: 1,50 km2 - 150 ha - 86,79%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,22%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 12,58%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,41%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,68 km2 - 68 ha - 28%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 3,99%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,44 km2 - 44 ha - 65,34%
- Plocha ostatná: 0,21 km2 - 21 ha - 30,67%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 551 586 590 586 599 591 596 611 661 706 713
Ženy 568 610 610 605 601 595 610 617 664 699 714
Spolu 1119 1196 1200 1191 1200 1186 1206 1228 1325 1405 1427
 
Muži % 49,24% 49,00% 49,17% 49,20% 49,92% 49,83% 49,42% 49,76% 49,89% 50,25% 49,96%
Ženy % 50,76% 51,00% 50,83% 50,80% 50,08% 50,17% 50,58% 50,24% 50,11% 49,75% 50,04%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 6 3 5 3 10 11 10
Ženy - - - 6 2 8 8 1 7 6 10
Spolu 0 0 0 9 8 11 13 4 17 17 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 7 11 7 8 8 9 6
Ženy - - - 8 5 7 6 9 3 9 7
Spolu 0 0 0 19 12 18 13 17 11 18 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -1 -8 -2 -5 2 2 4
Ženy - - - -2 -3 1 2 -8 4 -3 3
Spolu 0 0 0 -10 -4 -7 0 -13 6 -1 7

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1