HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kameničany

Názov obce: Kameničany
Kód obce: 557404
Názov okresu: Ilava Kód okresu: 302
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 233 m n.m.
ERB Obce Kameničany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 107 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,08 km2 - 508 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,33 km2 333 ha - 66%
- Pôda orná: 1,56 km2 - 156 ha - 46,74%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 1,39%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,73 km2 - 173 ha - 51,87%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,75 km2 - 175 ha - 34%
- Lesný pozemok: 1,08 km2 - 108 ha - 61,70%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 4,02%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,27 km2 - 27 ha - 15,37%
- Plocha ostatná: 0,33 km2 - 33 ha - 18,91%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 217 227 223 226 232 233 235 234 230 235 594
Ženy 227 230 227 230 234 236 238 236 232 235 780
Spolu 444 457 450 456 466 469 473 470 462 470 1374
 
Muži % 48,87% 49,67% 49,56% 49,56% 49,79% 49,68% 49,68% 49,79% 49,78% 50,00% 43,23%
Ženy % 51,13% 50,33% 50,44% 50,44% 50,21% 50,32% 50,32% 50,21% 50,22% 50,00% 56,77%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 1 2 3 1 3 4 5
Ženy - - - 2 - 3 5 3 - 2 6
Spolu 0 0 0 6 1 5 8 4 3 6 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 5 1 3 4 7 3
Ženy - - - - - 3 2 1 1 1 -
Spolu 0 0 0 4 2 8 3 4 5 8 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 -3 2 -2 -1 -3 2
Ženy - - - 2 - - 3 2 -1 1 6
Spolu 0 0 0 2 -1 -3 5 0 -2 -2 8

Ilava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1