HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Lošonec

Názov obce: Lošonec
Kód obce: 556688
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 254 m n.m.
ERB Obce Lošonec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 22 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,71 km2 - 2371 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,38 km2 438 ha - 18%
- Pôda orná: 1,04 km2 - 104 ha - 23,71%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,04%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 3,11%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,20 km2 - 320 ha - 73,14%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 19,33 km2 - 1933 ha - 82%
- Lesný pozemok: 18,46 km2 - 1846 ha - 95,52%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 0,40%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,40 km2 - 40 ha - 2,05%
- Plocha ostatná: 0,39 km2 - 39 ha - 2,03%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 260 254 262 258 256 260 264 272 274 271 273
Ženy 278 271 274 262 266 267 270 265 271 268 270
Spolu 538 525 536 520 522 527 534 537 545 539 543
 
Muži % 48,33% 48,38% 48,88% 49,62% 49,04% 49,34% 49,44% 50,65% 50,28% 50,28% 50,28%
Ženy % 51,67% 51,62% 51,12% 50,38% 50,96% 50,66% 50,56% 49,35% 49,72% 49,72% 49,72%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 4 2 3 - 6 3
Ženy - - - 3 2 - 2 5 1 3 5
Spolu 0 0 0 3 4 4 4 8 1 9 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 6 3 4 2 6 8 3
Ženy - - - 6 4 3 4 4 1 5 5
Spolu 0 0 0 10 10 6 8 6 7 13 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -4 1 -2 1 -6 -2 -
Ženy - - - -3 -2 -3 -2 1 - -2 -
Spolu 0 0 0 -7 -6 -2 -4 2 -6 -4 0

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1