HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Šelpice

Názov obce: Šelpice
Kód obce: 556670
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 164 m n.m.
ERB Obce Šelpice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 63 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,17 km2 - 1017 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,07 km2 907 ha - 89%
- Pôda orná: 8,85 km2 - 885 ha - 97,61%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,04 km2 - 4 ha - 0,46%
   Záhrady: 0,13 km2 - 13 ha - 1,44%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,49%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,10 km2 - 110 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 4,87%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,88 km2 - 88 ha - 79,72%
- Plocha ostatná: 0,17 km2 - 17 ha - 15,41%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 252 270 273 272 281 291 298 347 358 366 390
Ženy 304 301 309 305 308 317 316 365 374 384 401
Spolu 556 571 582 577 589 608 614 712 732 750 791
 
Muži % 45,32% 47,29% 46,91% 47,14% 47,71% 47,86% 48,53% 48,74% 48,91% 48,80% 49,30%
Ženy % 54,68% 52,71% 53,09% 52,86% 52,29% 52,14% 51,47% 51,26% 51,09% 51,20% 50,70%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 2 4 3 2 5 8
Ženy - - - 1 2 4 4 3 8 7 5
Spolu 0 0 0 3 6 6 8 6 10 12 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 2 6 4 5 1 2
Ženy - - - 2 3 4 2 2 6 2 3
Spolu 0 0 0 6 5 6 8 6 11 3 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 2 - -2 -1 -3 4 6
Ženy - - - -1 -1 - 2 1 2 5 2
Spolu 0 0 0 -3 1 0 0 0 -1 9 8

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1