HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Križovany nad Dudváhom

Názov obce: Križovany nad Dudváhom
Kód obce: 556483
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 132 m n.m.
ERB Obce Križovany nad Dudváhom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 175 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,26 km2 - 1026 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,53 km2 853 ha - 83%
- Pôda orná: 8,23 km2 - 823 ha - 96,45%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,06%
   Záhrady: 0,27 km2 - 27 ha - 3,15%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,03 km2 - 3 ha - 0,34%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,73 km2 - 173 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,31 km2 - 31 ha - 17,93%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 10,63%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,14 km2 - 114 ha - 65,67%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 5,77%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 856 853 847 855 847 863 886 877 877 879 888
Ženy 900 889 901 910 911 932 959 952 957 954 955
Spolu 1756 1742 1748 1765 1758 1795 1845 1829 1834 1833 1843
 
Muži % 48,75% 48,97% 48,46% 48,44% 48,18% 48,08% 48,02% 47,95% 47,82% 47,95% 48,18%
Ženy % 51,25% 51,03% 51,54% 51,56% 51,82% 51,92% 51,98% 52,05% 52,18% 52,05% 51,82%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 5 9 10 5 5 12 8
Ženy - - - 8 7 5 14 4 11 12 5
Spolu 0 0 0 15 12 14 24 9 16 24 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 21 15 10 17 16 13 11
Ženy - - - 19 21 22 18 27 20 24 14
Spolu 0 0 0 34 42 37 28 44 36 37 25

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -16 -6 - -12 -11 -1 -3
Ženy - - - -11 -14 -17 -4 -23 -9 -12 -9
Spolu 0 0 0 -19 -30 -23 -4 -35 -20 -13 -12

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1