HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolná Streda

Názov obce: Dolná Streda
Kód obce: 555789
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 125 m n.m.
ERB Obce Dolná Streda

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 102 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,47 km2 - 1347 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,21 km2 921 ha - 68%
- Pôda orná: 8,20 km2 - 820 ha - 89,01%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,35 km2 - 35 ha - 3,81%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,05%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,66 km2 - 66 ha - 7,13%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,26 km2 - 426 ha - 32%
- Lesný pozemok: 0,47 km2 - 47 ha - 10,92%
- Vodná plocha: 1,09 km2 - 109 ha - 25,53%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,37 km2 - 137 ha - 32,17%
- Plocha ostatná: 1,34 km2 - 134 ha - 31,38%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 624 631 640 655 667 683 678 689 690 696 703
Ženy 668 682 680 699 707 721 714 728 724 714 715
Spolu 1292 1313 1320 1354 1374 1404 1392 1417 1414 1410 1418
 
Muži % 48,30% 48,06% 48,48% 48,38% 48,54% 48,65% 48,71% 48,62% 48,80% 49,36% 49,58%
Ženy % 51,70% 51,94% 51,52% 51,62% 51,46% 51,35% 51,29% 51,38% 51,20% 50,64% 50,42%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 8 5 4 5 8 8 5
Ženy - - - 7 8 6 9 8 6 4 16
Spolu 0 0 0 14 16 11 13 13 14 12 21

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 7 8 8 4 7 6 9
Ženy - - - 8 13 5 9 6 3 13 13
Spolu 0 0 0 17 20 13 17 10 10 19 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 1 -3 -4 1 1 2 -4
Ženy - - - -1 -5 1 - 2 3 -9 3
Spolu 0 0 0 -3 -4 -2 -4 3 4 -7 -1

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1