HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Matúškovo

Názov obce: Matúškovo
Kód obce: 555754
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 118 m n.m.
ERB Obce Matúškovo

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 163 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,95 km2 - 1195 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,06 km2 1006 ha - 84%
- Pôda orná: 9,40 km2 - 940 ha - 93,41%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,07%
   Záhrady: 0,65 km2 - 65 ha - 6,48%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,03%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,90 km2 - 190 ha - 16%
- Lesný pozemok: 0,16 km2 - 16 ha - 8,59%
- Vodná plocha: 0,13 km2 - 13 ha - 6,60%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,20 km2 - 120 ha - 63,05%
- Plocha ostatná: 0,41 km2 - 41 ha - 21,76%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 913 934 932 945 947 944 953 962 963 976 996
Ženy 928 980 981 990 991 1001 1001 1007 1001 1010 1022
Spolu 1841 1914 1913 1935 1938 1945 1954 1969 1964 1986 2018
 
Muži % 49,59% 48,80% 48,72% 48,84% 48,86% 48,53% 48,77% 48,86% 49,03% 49,14% 49,36%
Ženy % 50,41% 51,20% 51,28% 51,16% 51,14% 51,47% 51,23% 51,14% 50,97% 50,86% 50,64%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 2 6 9 7 4 8 10
Ženy - - - 4 5 5 3 7 3 6 4
Spolu 0 0 0 12 7 11 12 14 7 14 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 9 9 14 11 16 8 13
Ženy - - - 8 11 4 10 9 10 7 12
Spolu 0 0 0 22 20 13 24 20 26 15 25

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -7 -3 -5 -4 -12 - -3
Ženy - - - -4 -6 1 -7 -2 -7 -1 -8
Spolu 0 0 0 -10 -13 -2 -12 -6 -19 -1 -11

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1