HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kaplna

Názov obce: Kaplna
Kód obce: 555495
Názov okresu: Senec Kód okresu: 108
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 146 m n.m.
ERB Obce Kaplna

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 122 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,53 km2 - 553 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,00 km2 500 ha - 90%
- Pôda orná: 4,69 km2 - 469 ha - 93,70%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,11 km2 - 11 ha - 2,22%
   Záhrady: 0,20 km2 - 20 ha - 4,01%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,08%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,53 km2 - 53 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 3,99%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,42 km2 - 42 ha - 78,85%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 17,16%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 342 354 358 364 367 363 361 355 363 364 187
Ženy 329 339 345 345 352 354 350 345 354 357 171
Spolu 671 693 703 709 719 717 711 700 717 721 358
 
Muži % 50,97% 51,08% 50,92% 51,34% 51,04% 50,63% 50,77% 50,71% 50,63% 50,49% 52,23%
Ženy % 49,03% 48,92% 49,08% 48,66% 48,96% 49,37% 49,23% 49,29% 49,37% 49,51% 47,77%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 5 4 2 3 1 -
Ženy - - - 2 4 2 1 2 4 4 2
Spolu 0 0 0 7 8 7 5 4 7 5 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 6 5 9 - 2 3
Ženy - - - 5 6 2 3 3 3 2 5
Spolu 0 0 0 8 10 8 8 12 3 4 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - -1 -1 -7 3 -1 -3
Ženy - - - -3 -2 - -2 -1 1 2 -3
Spolu 0 0 0 -1 -2 -1 -3 -8 4 1 -6

Senec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1