HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Teplička

Názov obce: Teplička
Kód obce: 543667
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 540 m n.m.
ERB Obce Teplička

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 144 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,74 km2 - 774 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,79 km2 479 ha - 62%
- Pôda orná: 2,15 km2 - 215 ha - 44,89%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 1,21%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,58 km2 - 258 ha - 53,90%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,94 km2 - 294 ha - 38%
- Lesný pozemok: 2,28 km2 - 228 ha - 77,38%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 0,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,48 km2 - 48 ha - 16,33%
- Plocha ostatná: 0,17 km2 - 17 ha - 5,62%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 497 536 539 539 554 554 560 555 564 565 575
Ženy 512 534 549 549 562 557 580 583 592 589 586
Spolu 1009 1070 1088 1088 1116 1111 1140 1138 1156 1154 1161
 
Muži % 49,26% 50,09% 49,54% 49,54% 49,64% 49,86% 49,12% 48,77% 48,79% 48,96% 49,53%
Ženy % 50,74% 49,91% 50,46% 50,46% 50,36% 50,14% 50,88% 51,23% 51,21% 51,04% 50,47%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 10 10 7 5 9 5 8
Ženy - - - 8 5 7 10 9 5 6 4
Spolu 0 0 0 15 15 17 17 14 14 11 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 8 6 8 5 6 3 2
Ženy - - - 5 4 3 1 5 2 3 3
Spolu 0 0 0 7 12 9 9 10 8 6 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 2 4 -1 - 3 2 6
Ženy - - - 3 1 4 9 4 3 3 1
Spolu 0 0 0 8 3 8 8 4 6 5 7

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1