HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Spišský Hrušov

Názov obce: Spišský Hrušov
Kód obce: 543616
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 433 m n.m.
ERB Obce Spišský Hrušov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 97 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,07 km2 - 1307 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,22 km2 1122 ha - 86%
- Pôda orná: 7,94 km2 - 794 ha - 70,81%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 0,95%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,17 km2 - 317 ha - 28,24%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,85 km2 - 185 ha - 14%
- Lesný pozemok: 1,01 km2 - 101 ha - 54,72%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 4,48%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,63 km2 - 63 ha - 34,12%
- Plocha ostatná: 0,12 km2 - 12 ha - 6,68%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 621 615 616 605 619 618 616 610 610 611 607
Ženy 650 649 648 651 650 649 649 643 649 655 653
Spolu 1271 1264 1264 1256 1269 1267 1265 1253 1259 1266 1260
 
Muži % 48,86% 48,66% 48,73% 48,17% 48,78% 48,78% 48,70% 48,68% 48,45% 48,26% 48,17%
Ženy % 51,14% 51,34% 51,27% 51,83% 51,22% 51,22% 51,30% 51,32% 51,55% 51,74% 51,83%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 6 8 10 5 7 6 5
Ženy - - - 4 3 3 8 3 4 9 10
Spolu 0 0 0 12 9 11 18 8 11 15 15

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 5 7 6 7 8 10 6
Ženy - - - 4 3 3 4 2 7 5 6
Spolu 0 0 0 8 8 10 10 9 15 15 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 1 1 4 -2 -1 -4 -1
Ženy - - - - - - 4 1 -3 4 4
Spolu 0 0 0 4 1 1 8 -1 -4 0 3

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1