HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Spišské Vlachy

Názov obce: Spišské Vlachy
Kód obce: 543594
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 395 m n.m.
ERB Obce Spišské Vlachy

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 85 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 42,21 km2 - 4221 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 18,39 km2 1839 ha - 44%
- Pôda orná: 10,91 km2 - 1091 ha - 59,34%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,36 km2 - 36 ha - 1,94%
   Ovocné sady: 0,12 km2 - 12 ha - 0,68%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,00 km2 - 700 ha - 38,05%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 23,82 km2 - 2382 ha - 56%
- Lesný pozemok: 20,79 km2 - 2079 ha - 87,26%
- Vodná plocha: 0,59 km2 - 59 ha - 2,46%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,90 km2 - 190 ha - 7,97%
- Plocha ostatná: 0,55 km2 - 55 ha - 2,31%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1723 1728 1731 1732 1728 1740 1779 1800 1808 1814 1807
Ženy 1826 1793 1805 1818 1822 1856 1843 1835 1841 1847 1840
Spolu 3549 3521 3536 3550 3550 3596 3622 3635 3649 3661 3647
 
Muži % 48,55% 49,08% 48,95% 48,79% 48,68% 48,39% 49,12% 49,52% 49,55% 49,55% 49,55%
Ženy % 51,45% 50,92% 51,05% 51,21% 51,32% 51,61% 50,88% 50,48% 50,45% 50,45% 50,45%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 21 17 15 25 18 21 21
Ženy - - - 19 22 31 19 21 14 20 21
Spolu 0 0 0 36 43 48 34 46 32 41 42

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 20 12 16 9 25 16 24
Ženy - - - 17 17 16 22 20 13 14 18
Spolu 0 0 0 34 37 28 38 29 38 30 42

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 5 -1 16 -7 5 -3
Ženy - - - 2 5 15 -3 1 1 6 3
Spolu 0 0 0 2 6 20 -4 17 -6 11 0

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1