HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Spišské Tomášovce

Názov obce: Spišské Tomášovce
Kód obce: 543586
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 519 m n.m.
ERB Obce Spišské Tomášovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 118 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,62 km2 - 1362 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,78 km2 578 ha - 42%
- Pôda orná: 4,61 km2 - 461 ha - 79,74%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,15 km2 - 15 ha - 2,61%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,07%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,02 km2 - 102 ha - 17,58%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,84 km2 - 784 ha - 58%
- Lesný pozemok: 6,62 km2 - 662 ha - 84,51%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 2,32%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,72 km2 - 72 ha - 9,24%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 3,93%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 734 770 784 788 792 806 813 821 833 858 877
Ženy 715 759 766 773 788 802 802 819 822 844 860
Spolu 1449 1529 1550 1561 1580 1608 1615 1640 1655 1702 1737
 
Muži % 50,66% 50,36% 50,58% 50,48% 50,13% 50,12% 50,34% 50,06% 50,33% 50,41% 50,49%
Ženy % 49,34% 49,64% 49,42% 49,52% 49,87% 49,88% 49,66% 49,94% 49,67% 49,59% 49,51%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 12 13 16 12 15 17 20
Ženy - - - 13 17 7 9 9 11 12 14
Spolu 0 0 0 22 29 20 25 21 26 29 34

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 6 7 3 6 11 7 8
Ženy - - - 7 3 4 4 2 2 6 4
Spolu 0 0 0 13 9 11 7 8 13 13 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 6 6 13 6 4 10 12
Ženy - - - 6 14 3 5 7 9 6 10
Spolu 0 0 0 9 20 9 18 13 13 16 22

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1