HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Slovinky

Názov obce: Slovinky
Kód obce: 543535
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 443 m n.m.
ERB Obce Slovinky

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 40 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 46,44 km2 - 4644 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,63 km2 763 ha - 16%
- Pôda orná: 0,05 km2 - 5 ha - 0,59%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,21 km2 - 21 ha - 2,77%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,37 km2 - 737 ha - 96,64%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 38,81 km2 - 3881 ha - 84%
- Lesný pozemok: 37,25 km2 - 3725 ha - 95,98%
- Vodná plocha: 0,17 km2 - 17 ha - 0,43%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,77 km2 - 77 ha - 1,97%
- Plocha ostatná: 0,63 km2 - 63 ha - 1,62%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 900 892 892 882 897 895 908 923 932 947 948
Ženy 957 962 962 958 976 976 971 968 969 964 963
Spolu 1857 1854 1854 1840 1873 1871 1879 1891 1901 1911 1911
 
Muži % 48,47% 48,11% 48,11% 47,93% 47,89% 47,84% 48,32% 48,81% 49,03% 49,56% 49,61%
Ženy % 51,53% 51,89% 51,89% 52,07% 52,11% 52,16% 51,68% 51,19% 50,97% 50,44% 50,39%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 16 6 10 16 12 15 9
Ženy - - - 9 10 6 7 7 8 7 10
Spolu 0 0 0 17 26 12 17 23 20 22 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 14 16 8 8 8 11 11
Ženy - - - 9 8 10 14 16 10 16 14
Spolu 0 0 0 21 22 26 22 24 18 27 25

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 2 -10 2 8 4 4 -2
Ženy - - - - 2 -4 -7 -9 -2 -9 -4
Spolu 0 0 0 -4 4 -14 -5 -1 2 -5 -6

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1