HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Rudňany

Názov obce: Rudňany
Kód obce: 543519
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 538 m n.m.
ERB Obce Rudňany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 257 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,63 km2 - 1363 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,78 km2 378 ha - 28%
- Pôda orná: 0,38 km2 - 38 ha - 9,95%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 2,95%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,29 km2 - 329 ha - 87,10%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,85 km2 - 985 ha - 72%
- Lesný pozemok: 8,28 km2 - 828 ha - 84,06%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 0,76%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,86 km2 - 86 ha - 8,77%
- Plocha ostatná: 0,63 km2 - 63 ha - 6,41%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1574 1601 1641 1669 1676 1719 1752 1781 1807 1873 1912
Ženy 1590 1628 1683 1714 1756 1778 1812 1854 1862 1934 1980
Spolu 3164 3229 3324 3383 3432 3497 3564 3635 3669 3807 3892
 
Muži % 49,75% 49,58% 49,37% 49,33% 48,83% 49,16% 49,16% 49,00% 49,25% 49,20% 49,13%
Ženy % 50,25% 50,42% 50,63% 50,67% 51,17% 50,84% 50,84% 51,00% 50,75% 50,80% 50,87%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 35 29 53 51 38 49 60 54
Ženy - - - 34 55 43 47 56 38 64 59
Spolu 0 0 0 69 84 96 98 94 87 124 113

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 17 10 17 12 23 13 14
Ženy - - - 15 10 10 13 13 12 16 12
Spolu 0 0 0 32 27 20 30 25 35 29 26

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 12 43 34 26 26 47 40
Ženy - - - 19 45 33 34 43 26 48 47
Spolu 0 0 0 37 57 76 68 69 52 95 87

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1