HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Poráč

Názov obce: Poráč
Kód obce: 543489
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 771 m n.m.
ERB Obce Poráč

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 54 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,85 km2 - 1885 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,89 km2 889 ha - 47%
- Pôda orná: 0,19 km2 - 19 ha - 2,18%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,66%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,05%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,63 km2 - 863 ha - 97,11%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,97 km2 - 997 ha - 53%
- Lesný pozemok: 9,06 km2 - 906 ha - 90,92%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 0,28%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,44 km2 - 44 ha - 4,46%
- Plocha ostatná: 0,43 km2 - 43 ha - 4,34%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 466 501 512 503 509 504 500 506 505 501 502
Ženy 505 533 534 533 529 525 516 523 520 519 513
Spolu 971 1034 1046 1036 1038 1029 1016 1029 1025 1020 1015
 
Muži % 47,99% 48,45% 48,95% 48,55% 49,04% 48,98% 49,21% 49,17% 49,27% 49,12% 49,46%
Ženy % 52,01% 51,55% 51,05% 51,45% 50,96% 51,02% 50,79% 50,83% 50,73% 50,88% 50,54%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 10 10 8 9 8 5 6
Ženy - - - 5 8 9 4 10 6 13 7
Spolu 0 0 0 12 18 19 12 19 14 18 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 5 7 4 3 3 6
Ženy - - - - 6 5 4 4 6 6 11
Spolu 0 0 0 5 10 10 11 8 9 9 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 6 5 1 5 5 2 -
Ženy - - - 5 2 4 - 6 - 7 -4
Spolu 0 0 0 7 8 9 1 11 5 9 -4

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1