HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Oľšavka

Názov obce: Oľšavka
Kód obce: 543438
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 435 m n.m.
ERB Obce Oľšavka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 63 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,02 km2 - 302 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,67 km2 167 ha - 55%
- Pôda orná: 0,59 km2 - 59 ha - 35,48%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 4,05%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,01 km2 - 101 ha - 60,47%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,34 km2 - 134 ha - 45%
- Lesný pozemok: 0,52 km2 - 52 ha - 38,59%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 4,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,16 km2 - 16 ha - 12,09%
- Plocha ostatná: 0,60 km2 - 60 ha - 44,70%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 81 88 88 90 88 90 92 93 90 91 93
Ženy 99 102 100 103 104 104 102 99 95 101 104
Spolu 180 190 188 193 192 194 194 192 185 192 197
 
Muži % 45,00% 46,32% 46,81% 46,63% 45,83% 46,39% 47,42% 48,44% 48,65% 47,40% 47,21%
Ženy % 55,00% 53,68% 53,19% 53,37% 54,17% 53,61% 52,58% 51,56% 51,35% 52,60% 52,79%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 1 2 1 - - 2
Ženy - - - 1 2 1 - - - 3 2
Spolu 0 0 0 2 2 2 2 1 0 3 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - 1 - 3 1 -
Ženy - - - - - 2 2 3 1 - 1
Spolu 0 0 0 0 1 2 3 3 4 1 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -1 1 1 1 -3 -1 2
Ženy - - - 1 2 -1 -2 -3 -1 3 1
Spolu 0 0 0 2 1 0 -1 -2 -4 2 3

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1