HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Odorín

Názov obce: Odorín
Kód obce: 543403
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 439 m n.m.
ERB Obce Odorín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 99 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,14 km2 - 914 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,03 km2 803 ha - 88%
- Pôda orná: 6,34 km2 - 634 ha - 78,94%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 1,25%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,59 km2 - 159 ha - 19,81%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,11 km2 - 111 ha - 12%
- Lesný pozemok: 0,35 km2 - 35 ha - 31,11%
- Vodná plocha: 0,14 km2 - 14 ha - 12,19%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,54 km2 - 54 ha - 48,98%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 7,72%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 424 443 446 450 447 450 447 456 459 462 472
Ženy 426 438 441 444 445 454 458 465 471 468 468
Spolu 850 881 887 894 892 904 905 921 930 930 940
 
Muži % 49,88% 50,28% 50,28% 50,34% 50,11% 49,78% 49,39% 49,51% 49,35% 49,68% 50,21%
Ženy % 50,12% 49,72% 49,72% 49,66% 49,89% 50,22% 50,61% 50,49% 50,65% 50,32% 49,79%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 5 5 5 5 4 5 7
Ženy - - - 4 1 7 3 4 5 3 4
Spolu 0 0 0 13 6 12 8 9 9 8 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 6 1 8 4 2 4 2
Ženy - - - 2 3 1 4 4 6 2 5
Spolu 0 0 0 6 9 2 12 8 8 6 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 -1 4 -3 1 2 1 5
Ženy - - - 2 -2 6 -1 - -1 1 -1
Spolu 0 0 0 7 -3 10 -4 1 1 2 4

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1