HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Matejovce nad Hornádom

Názov obce: Matejovce nad Hornádom
Kód obce: 543349
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 423 m n.m.
ERB Obce Matejovce nad Hornádom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 134 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,62 km2 - 362 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,89 km2 189 ha - 52%
- Pôda orná: 0,17 km2 - 17 ha - 9,27%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 2,71%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,66 km2 - 166 ha - 88,01%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,73 km2 - 173 ha - 48%
- Lesný pozemok: 1,45 km2 - 145 ha - 83,96%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 0,96%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,25 km2 - 25 ha - 14,38%
- Plocha ostatná: 0,01 km2 - 1 ha - 0,69%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 206 221 227 228 232 238 235 235 234 239 243
Ženy 226 248 256 252 255 260 256 257 260 261 262
Spolu 432 469 483 480 487 498 491 492 494 500 505
 
Muži % 47,69% 47,12% 47,00% 47,50% 47,64% 47,79% 47,86% 47,76% 47,37% 47,80% 48,12%
Ženy % 52,31% 52,88% 53,00% 52,50% 52,36% 52,21% 52,14% 52,24% 52,63% 52,20% 51,88%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 5 3 4 1 2 6 4
Ženy - - - 3 1 4 3 5 6 2 2
Spolu 0 0 0 4 6 7 7 6 8 8 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 4 2 3 3 1 3 2
Ženy - - - 2 5 3 4 4 - 2 1
Spolu 0 0 0 2 9 5 7 7 1 5 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 1 1 -2 1 3 2
Ženy - - - 1 -4 1 -1 1 6 - 1
Spolu 0 0 0 2 -3 2 0 -1 7 3 3

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1