HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Markušovce

Názov obce: Markušovce
Kód obce: 543331
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 425 m n.m.
ERB Obce Markušovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 194 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,51 km2 - 1851 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,44 km2 1144 ha - 62%
- Pôda orná: 4,58 km2 - 458 ha - 40,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,25 km2 - 25 ha - 2,16%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,61 km2 - 661 ha - 57,82%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,07 km2 - 707 ha - 38%
- Lesný pozemok: 4,46 km2 - 446 ha - 63,12%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 3,55%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,55 km2 - 155 ha - 21,89%
- Plocha ostatná: 0,81 km2 - 81 ha - 11,45%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1599 1621 1641 1728 1771 1783 1822 1863 1917 1945 1977
Ženy 1639 1655 1677 1724 1762 1780 1829 1875 1913 1951 1991
Spolu 3238 3276 3318 3452 3533 3563 3651 3738 3830 3896 3968
 
Muži % 49,38% 49,48% 49,46% 50,06% 50,13% 50,04% 49,90% 49,84% 50,05% 49,92% 49,82%
Ženy % 50,62% 50,52% 50,54% 49,94% 49,87% 49,96% 50,10% 50,16% 49,95% 50,08% 50,18%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 56 57 30 55 54 52 42 43
Ženy - - - 40 50 44 50 45 39 58 47
Spolu 0 0 0 96 107 74 105 99 91 100 90

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 15 14 11 14 7 13 11
Ženy - - - 9 8 18 6 8 15 13 13
Spolu 0 0 0 20 23 32 17 22 22 26 24

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 45 42 16 44 40 45 29 32
Ženy - - - 31 42 26 44 37 24 45 34
Spolu 0 0 0 76 84 42 88 77 69 74 66

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1