HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Lieskovany

Názov obce: Lieskovany
Kód obce: 543306
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 447 m n.m.
ERB Obce Lieskovany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 152 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 1,76 km2 - 176 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,56 km2 156 ha - 89%
- Pôda orná: 1,45 km2 - 145 ha - 92,68%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 3,27%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 4,06%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,20 km2 - 20 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 8,16%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,17 km2 - 17 ha - 85,02%
- Plocha ostatná: 0,01 km2 - 1 ha - 6,81%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 124 120 117 122 130 143 141 141 142 147 148
Ženy 119 120 121 127 132 137 138 138 143 149 146
Spolu 243 240 238 249 262 280 279 279 285 296 294
 
Muži % 51,03% 50,00% 49,16% 49,00% 49,62% 51,07% 50,54% 50,54% 49,82% 49,66% 50,34%
Ženy % 48,97% 50,00% 50,84% 51,00% 50,38% 48,93% 49,46% 49,46% 50,18% 50,34% 49,66%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 3 - 1 - 3 1
Ženy - - - 2 1 - 2 2 1 2 -
Spolu 0 0 0 4 2 3 2 3 1 5 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 1 1 2 2 2 2
Ženy - - - - 1 3 1 - - 1 -
Spolu 0 0 0 2 1 4 2 2 2 3 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 -1 -1 -2 1 -1
Ženy - - - 2 - -3 1 2 1 1 -
Spolu 0 0 0 2 1 -1 0 1 -1 2 -1

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1