HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Letanovce

Názov obce: Letanovce
Kód obce: 543284
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 508 m n.m.
ERB Obce Letanovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 96 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 21,38 km2 - 2138 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,10 km2 910 ha - 43%
- Pôda orná: 7,39 km2 - 739 ha - 81,20%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 1,95%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,53 km2 - 153 ha - 16,85%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,28 km2 - 1228 ha - 57%
- Lesný pozemok: 11,22 km2 - 1122 ha - 91,39%
- Vodná plocha: 0,16 km2 - 16 ha - 1,34%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,68 km2 - 68 ha - 5,57%
- Plocha ostatná: 0,21 km2 - 21 ha - 1,70%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 969 989 1004 1019 1033 1047 1056 1054 1054 1070 1075
Ženy 954 961 993 1015 1033 1049 1054 1058 1059 1063 1080
Spolu 1923 1950 1997 2034 2066 2096 2110 2112 2113 2133 2155
 
Muži % 50,39% 50,72% 50,28% 50,10% 50,00% 49,95% 50,05% 49,91% 49,88% 50,16% 49,88%
Ženy % 49,61% 49,28% 49,72% 49,90% 50,00% 50,05% 49,95% 50,09% 50,12% 49,84% 50,12%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 19 18 24 25 17 20 27 17
Ženy - - - 23 25 22 23 18 19 18 29
Spolu 0 0 0 42 43 46 48 35 39 45 46

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 1 10 12 10 13 8 10
Ženy - - - 7 5 7 8 6 9 5 10
Spolu 0 0 0 16 6 17 20 16 22 13 20

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 17 14 13 7 7 19 7
Ženy - - - 16 20 15 15 12 10 13 19
Spolu 0 0 0 26 37 29 28 19 17 32 26

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1