HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jamník

Názov obce: Jamník
Kód obce: 543195
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 459 m n.m.
ERB Obce Jamník

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 133 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,14 km2 - 814 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,59 km2 659 ha - 81%
- Pôda orná: 5,19 km2 - 519 ha - 78,75%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 1,08%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,33 km2 - 133 ha - 20,17%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,56 km2 - 156 ha - 19%
- Lesný pozemok: 0,84 km2 - 84 ha - 54,19%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 6,38%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,56 km2 - 56 ha - 35,76%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 3,66%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 562 550 551 552 547 556 559 555 552 560 564
Ženy 510 510 511 515 514 518 520 539 543 549 560
Spolu 1072 1060 1062 1067 1061 1074 1079 1094 1095 1109 1124
 
Muži % 52,43% 51,89% 51,88% 51,73% 51,56% 51,77% 51,81% 50,73% 50,41% 50,50% 50,18%
Ženy % 47,57% 48,11% 48,12% 48,27% 48,44% 48,23% 48,19% 49,27% 49,59% 49,50% 49,82%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 6 5 6 5 6 9 9
Ženy - - - 8 7 4 5 8 5 6 10
Spolu 0 0 0 19 13 9 11 13 11 15 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 3 1 3 8 5 2 6
Ženy - - - 1 6 5 - 5 2 2 3
Spolu 0 0 0 8 9 6 3 13 7 4 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 3 4 3 -3 1 7 3
Ženy - - - 7 1 -1 5 3 3 4 7
Spolu 0 0 0 11 4 3 8 0 4 11 10

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1