HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Iliašovce

Názov obce: Iliašovce
Kód obce: 543161
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 522 m n.m.
ERB Obce Iliašovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 72 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,49 km2 - 1349 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,13 km2 1013 ha - 75%
- Pôda orná: 5,41 km2 - 541 ha - 53,44%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 1,07%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,61 km2 - 461 ha - 45,49%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,36 km2 - 336 ha - 25%
- Lesný pozemok: 2,54 km2 - 254 ha - 75,48%
- Vodná plocha: 0,09 km2 - 9 ha - 2,70%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,40 km2 - 40 ha - 11,84%
- Plocha ostatná: 0,34 km2 - 34 ha - 9,98%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 440 465 473 472 476 474 478 474 478 489 497
Ženy 482 495 495 499 496 486 495 484 493 500 496
Spolu 922 960 968 971 972 960 973 958 971 989 993
 
Muži % 47,72% 48,44% 48,86% 48,61% 48,97% 49,38% 49,13% 49,48% 49,23% 49,44% 50,05%
Ženy % 52,28% 51,56% 51,14% 51,39% 51,03% 50,63% 50,87% 50,52% 50,77% 50,56% 49,95%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 7 7 6 6 6 11 6
Ženy - - - 8 4 7 5 3 4 5 4
Spolu 0 0 0 8 11 14 11 9 10 16 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 5 7 6 4 2 4 1
Ženy - - - 1 2 5 1 7 3 2 8
Spolu 0 0 0 5 7 12 7 11 5 6 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 2 - - 2 4 7 5
Ženy - - - 7 2 2 4 -4 1 3 -4
Spolu 0 0 0 3 4 2 4 -2 5 10 1

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1