HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Brezolupy

Názov obce: Brezolupy
Kód obce: 542741
Názov okresu: Bánovce nad Bebravou Kód okresu: 301
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 222 m n.m.
ERB Obce Brezolupy

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 74 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,34 km2 - 634 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,90 km2 390 ha - 62%
- Pôda orná: 3,01 km2 - 301 ha - 77,15%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,15 km2 - 15 ha - 3,89%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,74 km2 - 74 ha - 18,97%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,44 km2 - 244 ha - 38%
- Lesný pozemok: 1,95 km2 - 195 ha - 80,07%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 3,17%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,33 km2 - 33 ha - 13,67%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 3,10%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 168 199 201 211 217 217 216 226 228 226 231
Ženy 202 244 244 256 259 266 265 267 269 268 262
Spolu 370 443 445 467 476 483 481 493 497 494 493
 
Muži % 45,41% 44,92% 45,17% 45,18% 45,59% 44,93% 44,91% 45,84% 45,88% 45,75% 46,86%
Ženy % 54,59% 55,08% 54,83% 54,82% 54,41% 55,07% 55,09% 54,16% 54,12% 54,25% 53,14%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 5 2 2 1 2 1 4
Ženy - - - 4 - 4 1 5 3 1 -
Spolu 0 0 0 7 5 6 3 6 5 2 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 3 3 2 3 5 1
Ženy - - - 2 1 1 5 4 3 5 4
Spolu 0 0 0 4 4 4 8 6 6 10 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 -1 -1 -1 -1 -4 3
Ženy - - - 2 -1 3 -4 1 - -4 -4
Spolu 0 0 0 3 1 2 -5 0 -1 -8 -1

Bánovce nad Bebravou

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1