HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vyšná Sitnica

Názov obce: Vyšná Sitnica
Kód obce: 529249
Názov okresu: Humenné Kód okresu: 702
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 193 m n.m.
ERB Obce Vyšná Sitnica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 41 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,79 km2 - 979 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,07 km2 507 ha - 52%
- Pôda orná: 0,20 km2 - 20 ha - 4,03%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 2,07%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,76 km2 - 476 ha - 93,90%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,72 km2 - 472 ha - 48%
- Lesný pozemok: 4,02 km2 - 402 ha - 85,11%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 2,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,29 km2 - 29 ha - 6,07%
- Plocha ostatná: 0,29 km2 - 29 ha - 6,20%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 207 200 196 196 192 188 191 187 188 186 187
Ženy 225 213 216 218 218 214 214 214 209 202 203
Spolu 432 413 412 414 410 402 405 401 397 388 390
 
Muži % 47,92% 48,43% 47,57% 47,34% 46,83% 46,77% 47,16% 46,63% 47,36% 47,94% 47,95%
Ženy % 52,08% 51,57% 52,43% 52,66% 53,17% 53,23% 52,84% 53,37% 52,64% 52,06% 52,05%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 - 2 3 1 4 2 1
Ženy - - - 1 3 3 2 2 - 1 2
Spolu 0 0 0 5 3 5 5 3 4 3 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 3 3 1 1 2 5
Ženy - - - - 2 3 3 1 4 2 1
Spolu 0 0 0 1 4 6 6 2 5 4 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 -2 -1 - - 3 - -4
Ženy - - - 1 1 - -1 1 -4 -1 1
Spolu 0 0 0 4 -1 -1 -1 1 -1 -1 -3

Humenné

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1