HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čičarovce

Názov obce: Čičarovce
Kód obce: 528277
Názov okresu: Michalovce Kód okresu: 807
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 105 m n.m.
ERB Obce Čičarovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 32 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 26,63 km2 - 2663 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 20,57 km2 2057 ha - 77%
- Pôda orná: 10,61 km2 - 1061 ha - 51,56%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,47 km2 - 47 ha - 2,27%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 9,50 km2 - 950 ha - 46,17%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,06 km2 - 606 ha - 23%
- Lesný pozemok: 2,33 km2 - 233 ha - 38,46%
- Vodná plocha: 1,74 km2 - 174 ha - 28,69%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,26 km2 - 126 ha - 20,77%
- Plocha ostatná: 0,73 km2 - 73 ha - 12,08%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 382 424 422 427 432 435 433 433 444 443 428
Ženy 370 404 414 425 420 432 438 428 427 424 424
Spolu 752 828 836 852 852 867 871 861 871 867 852
 
Muži % 50,80% 51,21% 50,48% 50,12% 50,70% 50,17% 49,71% 50,29% 50,98% 51,10% 50,23%
Ženy % 49,20% 48,79% 49,52% 49,88% 49,30% 49,83% 50,29% 49,71% 49,02% 48,90% 49,77%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 7 4 6 7 8 3 5
Ženy - - - 5 3 8 6 7 2 3 6
Spolu 0 0 0 12 10 12 12 14 10 6 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 6 9 6 10 7 8 10
Ženy - - - 5 5 4 2 5 4 9 5
Spolu 0 0 0 13 11 13 8 15 11 17 15

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 1 -5 - -3 1 -5 -5
Ženy - - - - -2 4 4 2 -2 -6 1
Spolu 0 0 0 -1 -1 -1 4 -1 -1 -11 -4

Michalovce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1