HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Boľ

Názov obce: Boľ
Kód obce: 528161
Názov okresu: Trebišov Kód okresu: 811
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 101 m n.m.
ERB Obce Boľ

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 56 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,60 km2 - 1260 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,96 km2 996 ha - 79%
- Pôda orná: 6,25 km2 - 625 ha - 62,70%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,09 km2 - 9 ha - 0,86%
   Záhrady: 0,32 km2 - 32 ha - 3,25%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,06%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,30 km2 - 330 ha - 33,14%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,64 km2 - 264 ha - 21%
- Lesný pozemok: 0,07 km2 - 7 ha - 2,62%
- Vodná plocha: 1,51 km2 - 151 ha - 57,13%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,59 km2 - 59 ha - 22,27%
- Plocha ostatná: 0,47 km2 - 47 ha - 17,98%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 372 352 345 336 335 330 338 329 342 334 343
Ženy 374 377 370 362 356 360 367 359 359 353 351
Spolu 746 729 715 698 691 690 705 688 701 687 694
 
Muži % 49,87% 48,29% 48,25% 48,14% 48,48% 47,83% 47,94% 47,82% 48,79% 48,62% 49,42%
Ženy % 50,13% 51,71% 51,75% 51,86% 51,52% 52,17% 52,06% 52,18% 51,21% 51,38% 50,58%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 5 2 2 2 3 10
Ženy - - - 4 4 3 2 4 2 2 1
Spolu 0 0 0 7 7 8 4 6 4 5 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 2 7 - 8 2 7 4
Ženy - - - 11 4 3 - 3 7 2 3
Spolu 0 0 0 20 6 10 0 11 9 9 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 1 -2 2 -6 - -4 6
Ženy - - - -7 - - 2 1 -5 - -2
Spolu 0 0 0 -13 1 -2 4 -5 -5 -4 4

Trebišov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1