HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vojtovce

Názov obce: Vojtovce
Kód obce: 528013
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 211 m n.m.
ERB Obce Vojtovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 24 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,92 km2 - 492 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,11 km2 211 ha - 43%
- Pôda orná: 0,53 km2 - 53 ha - 25,00%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,03 km2 - 3 ha - 1,64%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,55 km2 - 155 ha - 73,35%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,81 km2 - 281 ha - 57%
- Lesný pozemok: 2,23 km2 - 223 ha - 79,51%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 2,63%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,19 km2 - 19 ha - 6,65%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 11,21%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 61 56 53 58 58 57 60 59 57 57 57
Ženy 64 58 58 63 63 61 62 61 60 59 58
Spolu 125 114 111 121 121 118 122 120 117 116 115
 
Muži % 48,80% 49,12% 47,75% 47,93% 47,93% 48,31% 49,18% 49,17% 48,72% 49,14% 49,57%
Ženy % 51,20% 50,88% 52,25% 52,07% 52,07% 51,69% 50,82% 50,83% 51,28% 50,86% 50,43%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - 1 - 1 1
Ženy - - - - 1 1 1 - - 1 1
Spolu 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 1 - 2 2 1 -
Ženy - - - 2 1 1 1 1 - 2 2
Spolu 0 0 0 2 2 2 1 3 2 3 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 - - -1 -2 - 1
Ženy - - - -2 - - - -1 - -1 -1
Spolu 0 0 0 -2 -1 0 0 -2 -2 -1 0

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1