HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vislava

Názov obce: Vislava
Kód obce: 527998
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 260 m n.m.
ERB Obce Vislava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 21 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,96 km2 - 1096 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,39 km2 439 ha - 40%
- Pôda orná: 1,27 km2 - 127 ha - 29,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 2,36%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,01 km2 - 301 ha - 68,62%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,58 km2 - 658 ha - 60%
- Lesný pozemok: 4,82 km2 - 482 ha - 73,28%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,71%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,19 km2 - 19 ha - 2,94%
- Plocha ostatná: 1,52 km2 - 152 ha - 23,07%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 127 128 121 121 121 117 115 115 113 114 112
Ženy 123 119 114 112 113 111 112 109 105 106 104
Spolu 250 247 235 233 234 228 227 224 218 220 216
 
Muži % 50,80% 51,82% 51,49% 51,93% 51,71% 51,32% 50,66% 51,34% 51,83% 51,82% 51,85%
Ženy % 49,20% 48,18% 48,51% 48,07% 48,29% 48,68% 49,34% 48,66% 48,17% 48,18% 48,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 1 - 1 1 1 -
Ženy - - - 1 3 1 2 - - 2 1
Spolu 0 0 0 2 3 2 2 1 1 3 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 3 2 - 1 - 2
Ženy - - - 1 1 1 1 1 2 1 1
Spolu 0 0 0 2 1 4 3 1 3 1 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - -2 -2 1 - 1 -2
Ženy - - - - 2 - 1 -1 -2 1 -
Spolu 0 0 0 0 2 -2 -1 0 -2 2 -2

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1