HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Veľkrop

Názov obce: Veľkrop
Kód obce: 527980
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 283 m n.m.
ERB Obce Veľkrop

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 21 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,44 km2 - 1044 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,80 km2 480 ha - 46%
- Pôda orná: 0,82 km2 - 82 ha - 17,10%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,21%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,97 km2 - 397 ha - 82,69%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,64 km2 - 564 ha - 54%
- Lesný pozemok: 5,06 km2 - 506 ha - 89,78%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 1,31%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,23 km2 - 23 ha - 4,03%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 4,87%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 99 99 98 95 94 94 95 89 84 85 85
Ženy 115 124 124 122 127 124 121 120 120 124 126
Spolu 214 223 222 217 221 218 216 209 204 209 211
 
Muži % 46,26% 44,39% 44,14% 43,78% 42,53% 43,12% 43,98% 42,58% 41,18% 40,67% 40,28%
Ženy % 53,74% 55,61% 55,86% 56,22% 57,47% 56,88% 56,02% 57,42% 58,82% 59,33% 59,72%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 2 2 - 1 2 -
Ženy - - - 4 2 2 6 - 1 5 3
Spolu 0 0 0 6 3 4 8 0 2 7 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 2 - 7 4 2 -
Ženy - - - 2 - 3 1 2 - 1 -
Spolu 0 0 0 5 1 5 1 9 4 3 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - - 2 -7 -3 - -
Ženy - - - 2 2 -1 5 -2 1 4 3
Spolu 0 0 0 1 2 -1 7 -9 -2 4 3

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1