HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Tokajík

Názov obce: Tokajík
Kód obce: 527921
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 211 m n.m.
ERB Obce Tokajík

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 14 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,24 km2 - 824 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,46 km2 246 ha - 30%
- Pôda orná: 0,03 km2 - 3 ha - 1,36%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 2,10%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,38 km2 - 238 ha - 96,53%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,78 km2 - 578 ha - 70%
- Lesný pozemok: 5,47 km2 - 547 ha - 94,55%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,81%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,14 km2 - 14 ha - 2,40%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 2,24%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 60 62 63 63 63 61 59 59 60 65 65
Ženy 49 50 49 47 48 48 47 46 50 55 57
Spolu 109 112 112 110 111 109 106 105 110 120 122
 
Muži % 55,05% 55,36% 56,25% 57,27% 56,76% 55,96% 55,66% 56,19% 54,55% 54,17% 53,28%
Ženy % 44,95% 44,64% 43,75% 42,73% 43,24% 44,04% 44,34% 43,81% 45,45% 45,83% 46,72%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - - - - 1 -
Ženy - - - - 1 1 1 - - - -
Spolu 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 3 1 - - 1 - 1
Ženy - - - - - 1 1 - - 1 -
Spolu 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -2 -1 - - -1 1 -1
Ženy - - - - 1 - - - - -1 -
Spolu 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1