HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Stropkov

Názov obce: Stropkov
Kód obce: 527840
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 190 m n.m.
ERB Obce Stropkov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 439 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,67 km2 - 2467 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,89 km2 1189 ha - 48%
- Pôda orná: 4,03 km2 - 403 ha - 33,92%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,38 km2 - 38 ha - 3,24%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,47 km2 - 747 ha - 62,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,78 km2 - 1278 ha - 52%
- Lesný pozemok: 7,70 km2 - 770 ha - 60,29%
- Vodná plocha: 0,64 km2 - 64 ha - 5,00%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,75 km2 - 275 ha - 21,51%
- Plocha ostatná: 1,69 km2 - 169 ha - 13,20%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 5322 5506 5474 5467 5462 5463 5457 5431 5436 5435 5439
Ženy 5388 5362 5362 5348 5360 5366 5394 5402 5415 5388 5389
Spolu 10710 10868 10836 10815 10822 10829 10851 10833 10851 10823 10828
 
Muži % 49,69% 50,66% 50,52% 50,55% 50,47% 50,45% 50,29% 50,13% 50,10% 50,22% 50,23%
Ženy % 50,31% 49,34% 49,48% 49,45% 49,53% 49,55% 49,71% 49,87% 49,90% 49,78% 49,77%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 58 66 62 49 38 50 74 78
Ženy - - - 58 46 52 52 56 67 60 58
Spolu 0 0 0 116 112 114 101 94 117 134 136

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 42 50 42 39 42 38 52 42
Ženy - - - 26 21 23 23 34 35 37 21
Spolu 0 0 0 68 71 65 62 76 73 89 63

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 16 20 10 -4 12 22 36
Ženy - - - 32 25 29 29 22 32 23 37
Spolu 0 0 0 48 41 49 39 18 44 45 73

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1