HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Potôčky

Názov obce: Potôčky
Kód obce: 527718
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 254 m n.m.
ERB Obce Potôčky

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 19 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,56 km2 - 356 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,39 km2 239 ha - 67%
- Pôda orná: 0,32 km2 - 32 ha - 13,45%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,03 km2 - 3 ha - 1,10%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,04 km2 - 204 ha - 85,45%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,17 km2 - 117 ha - 33%
- Lesný pozemok: 0,89 km2 - 89 ha - 76,38%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 0,54%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,10 km2 - 10 ha - 8,19%
- Plocha ostatná: 0,17 km2 - 17 ha - 14,89%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 39 36 34 33 33 34 33 32 32 32 32
Ženy 36 39 39 38 37 35 34 33 33 31 31
Spolu 75 75 73 71 70 69 67 65 65 63 63
 
Muži % 52,00% 48,00% 46,58% 46,48% 47,14% 49,28% 49,25% 49,23% 49,23% 50,79% 50,79%
Ženy % 48,00% 52,00% 53,42% 53,52% 52,86% 50,72% 50,75% 50,77% 50,77% 49,21% 49,21%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - - - - - -
Ženy - - - - - - - - - - -
Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - 1 1 - - -
Ženy - - - 1 - 1 1 1 - 1 -
Spolu 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - -1 -1 - - -
Ženy - - - -1 - -1 -1 -1 - -1 -
Spolu 0 0 0 -1 0 -1 -2 -2 0 -1 0

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1