HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Nižná Olšava

Názov obce: Nižná Olšava
Kód obce: 527637
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 175 m n.m.
ERB Obce Nižná Olšava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 34 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,40 km2 - 1140 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,74 km2 474 ha - 42%
- Pôda orná: 1,50 km2 - 150 ha - 31,72%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 2,41%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,12 km2 - 312 ha - 65,86%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,66 km2 - 666 ha - 58%
- Lesný pozemok: 5,81 km2 - 581 ha - 87,23%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 1,86%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,29 km2 - 29 ha - 4,39%
- Plocha ostatná: 0,43 km2 - 43 ha - 6,52%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 178 180 182 187 186 185 185 188 192 195 190
Ženy 194 203 207 212 211 206 203 207 208 211 210
Spolu 372 383 389 399 397 391 388 395 400 406 400
 
Muži % 47,85% 47,00% 46,79% 46,87% 46,85% 47,31% 47,68% 47,59% 48,00% 48,03% 47,50%
Ženy % 52,15% 53,00% 53,21% 53,13% 53,15% 52,69% 52,32% 52,41% 52,00% 51,97% 52,50%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 2 2 4 5 5 1
Ženy - - - - 1 2 1 3 3 6 5
Spolu 0 0 0 3 2 4 3 7 8 11 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 - - 2 2 2 3
Ženy - - - 3 1 1 1 4 2 3 2
Spolu 0 0 0 5 2 1 1 6 4 5 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 2 2 2 3 3 -2
Ženy - - - -3 - 1 - -1 1 3 3
Spolu 0 0 0 -2 0 3 2 1 4 6 1

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1