HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Malá Poľana

Názov obce: Malá Poľana
Kód obce: 527530
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 327 m n.m.
ERB Obce Malá Poľana

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 10 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,95 km2 - 1095 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,91 km2 291 ha - 27%
- Pôda orná: 0,04 km2 - 4 ha - 1,24%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 3,38%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,77 km2 - 277 ha - 95,38%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,04 km2 - 804 ha - 73%
- Lesný pozemok: 7,29 km2 - 729 ha - 90,69%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 1,42%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,36 km2 - 36 ha - 4,50%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 3,39%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 62 60 59 57 57 56 55 52 51 51 57
Ženy 63 61 60 54 57 57 54 52 52 52 56
Spolu 125 121 119 111 114 113 109 104 103 103 113
 
Muži % 49,60% 49,59% 49,58% 51,35% 50,00% 49,56% 50,46% 50,00% 49,51% 49,51% 50,44%
Ženy % 50,40% 50,41% 50,42% 48,65% 50,00% 50,44% 49,54% 50,00% 50,49% 50,49% 49,56%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 - - 1 - - 1
Ženy - - - 2 2 1 - - - - -
Spolu 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 3 1 1 4 - - -
Ženy - - - 1 - - 1 3 - - -
Spolu 0 0 0 1 3 1 2 7 0 0 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 -1 -1 -3 - - 1
Ženy - - - 1 2 1 -1 -3 - - -
Spolu 0 0 0 1 1 0 -2 -6 0 0 1

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1