HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Krušinec

Názov obce: Krušinec
Kód obce: 527475
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 204 m n.m.
ERB Obce Krušinec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 100 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,62 km2 - 262 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,12 km2 212 ha - 81%
- Pôda orná: 1,19 km2 - 119 ha - 56,43%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 2,67%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,87 km2 - 87 ha - 40,90%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,50 km2 - 50 ha - 19%
- Lesný pozemok: 0,01 km2 - 1 ha - 1,40%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 8,14%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,13 km2 - 13 ha - 26,09%
- Plocha ostatná: 0,32 km2 - 32 ha - 64,37%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 106 111 110 110 115 115 122 126 134 137 136
Ženy 118 132 130 129 139 143 152 152 149 148 152
Spolu 224 243 240 239 254 258 274 278 283 285 288
 
Muži % 47,32% 45,68% 45,83% 46,03% 45,28% 44,57% 44,53% 45,32% 47,35% 48,07% 47,22%
Ženy % 52,68% 54,32% 54,17% 53,97% 54,72% 55,43% 55,47% 54,68% 52,65% 51,93% 52,78%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 - 5 3 2 1 2
Ženy - - - 1 1 3 4 2 1 - 3
Spolu 0 0 0 2 3 3 9 5 3 1 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 - 2 - 2 1 2
Ženy - - - 1 1 3 1 2 3 2 -
Spolu 0 0 0 3 4 3 3 2 5 3 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 - 3 3 - - -
Ženy - - - - - - 3 - -2 -2 3
Spolu 0 0 0 -1 -1 0 6 3 -2 -2 3

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1