HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Duplín

Názov obce: Duplín
Kód obce: 527262
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 195 m n.m.
ERB Obce Duplín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 51 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,07 km2 - 907 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,07 km2 407 ha - 45%
- Pôda orná: 2,47 km2 - 247 ha - 60,84%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 2,51%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,49 km2 - 149 ha - 36,65%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,00 km2 - 500 ha - 55%
- Lesný pozemok: 3,70 km2 - 370 ha - 73,99%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 4,97%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,39 km2 - 39 ha - 7,72%
- Plocha ostatná: 0,67 km2 - 67 ha - 13,32%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 237 230 227 217 215 215 224 219 217 220 223
Ženy 235 241 245 239 237 236 248 249 247 245 247
Spolu 472 471 472 456 452 451 472 468 464 465 470
 
Muži % 50,21% 48,83% 48,09% 47,59% 47,57% 47,67% 47,46% 46,79% 46,77% 47,31% 47,45%
Ženy % 49,79% 51,17% 51,91% 52,41% 52,43% 52,33% 52,54% 53,21% 53,23% 52,69% 52,55%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 2 4 - - 2 1
Ženy - - - 3 2 4 1 6 - 2 -
Spolu 0 0 0 3 2 6 5 6 0 4 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 1 1 4 4 5 2 3
Ženy - - - 4 4 3 1 5 3 2 2
Spolu 0 0 0 9 5 4 5 9 8 4 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -1 1 - -4 -5 - -2
Ženy - - - -1 -2 1 - 1 -3 - -2
Spolu 0 0 0 -6 -3 2 0 -3 -8 0 -4

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1