HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Žehra

Názov obce: Žehra
Kód obce: 526657
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 450 m n.m.
ERB Obce Žehra

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 184 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,66 km2 - 966 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,95 km2 695 ha - 72%
- Pôda orná: 4,09 km2 - 409 ha - 58,81%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 1,04%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,79 km2 - 279 ha - 40,15%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,71 km2 - 271 ha - 28%
- Lesný pozemok: 1,74 km2 - 174 ha - 64,27%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 4,38%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,50 km2 - 50 ha - 18,52%
- Plocha ostatná: 0,35 km2 - 35 ha - 12,84%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 909 833 863 880 911 948 955 992 1034 1064 1100
Ženy 695 707 734 753 785 814 838 892 930 942 982
Spolu 1604 1540 1597 1633 1696 1762 1793 1884 1964 2006 2082
 
Muži % 56,67% 54,09% 54,04% 53,89% 53,71% 53,80% 53,26% 52,65% 52,65% 53,04% 52,83%
Ženy % 43,33% 45,91% 45,96% 46,11% 46,29% 46,20% 46,74% 47,35% 47,35% 46,96% 47,17%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 26 31 34 39 41 46 45 33
Ženy - - - 25 31 33 31 48 40 44 39
Spolu 0 0 0 51 62 67 70 89 86 89 72

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 4 2 7 7 10 6 7
Ženy - - - 3 2 7 3 6 4 5 6
Spolu 0 0 0 11 6 9 10 13 14 11 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 27 32 32 34 36 39 26
Ženy - - - 22 29 26 28 42 36 39 33
Spolu 0 0 0 40 56 58 60 76 72 78 59

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1