HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrabušice

Názov obce: Hrabušice
Kód obce: 526592
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 542 m n.m.
ERB Obce Hrabušice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 55 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 40,89 km2 - 4089 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,57 km2 1057 ha - 26%
- Pôda orná: 5,45 km2 - 545 ha - 51,58%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 1,78%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,93 km2 - 493 ha - 46,64%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 30,31 km2 - 3031 ha - 74%
- Lesný pozemok: 28,09 km2 - 2809 ha - 92,67%
- Vodná plocha: 0,20 km2 - 20 ha - 0,66%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,72 km2 - 72 ha - 2,36%
- Plocha ostatná: 1,31 km2 - 131 ha - 4,31%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1047 1051 1060 1068 1084 1089 1089 1102 1110 1131 1148
Ženy 1084 1127 1142 1154 1165 1166 1172 1186 1212 1244 1240
Spolu 2131 2178 2202 2222 2249 2255 2261 2288 2322 2375 2388
 
Muži % 49,13% 48,26% 48,14% 48,06% 48,20% 48,29% 48,16% 48,16% 47,80% 47,62% 48,07%
Ženy % 50,87% 51,74% 51,86% 51,94% 51,80% 51,71% 51,84% 51,84% 52,20% 52,38% 51,93%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 19 22 22 17 15 20 25 22
Ženy - - - 18 24 19 18 25 27 25 15
Spolu 0 0 0 37 46 41 35 40 47 50 37

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 9 9 8 13 14 6
Ženy - - - 6 11 9 6 12 11 4 6
Spolu 0 0 0 11 17 18 15 20 24 18 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 16 13 8 7 7 11 16
Ženy - - - 12 13 10 12 13 16 21 9
Spolu 0 0 0 26 29 23 20 20 23 32 25

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1