HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hnilčík

Názov obce: Hnilčík
Kód obce: 526576
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 678 m n.m.
ERB Obce Hnilčík

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 24 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 22,23 km2 - 2223 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,00 km2 500 ha - 23%
- Pôda orná: 0,18 km2 - 18 ha - 3,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 1,38%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,76 km2 - 476 ha - 95,08%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 17,23 km2 - 1723 ha - 77%
- Lesný pozemok: 16,39 km2 - 1639 ha - 95,12%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 0,39%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,53 km2 - 53 ha - 3,09%
- Plocha ostatná: 0,24 km2 - 24 ha - 1,40%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 240 245 247 259 260 268 271 273 275 276 284
Ženy 247 243 250 258 260 265 275 277 265 260 262
Spolu 487 488 497 517 520 533 546 550 540 536 546
 
Muži % 49,28% 50,20% 49,70% 50,10% 50,00% 50,28% 49,63% 49,64% 50,93% 51,49% 52,01%
Ženy % 50,72% 49,80% 50,30% 49,90% 50,00% 49,72% 50,37% 50,36% 49,07% 48,51% 47,99%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 1 2 2 1 4 5 1
Ženy - - - - - 1 1 - 2 2 -
Spolu 0 0 0 6 1 3 3 1 6 7 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 2 3 3 2 3 1 1
Ženy - - - 1 4 2 1 6 7 7 4
Spolu 0 0 0 7 6 5 4 8 10 8 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 -1 -1 -1 1 4 -
Ženy - - - -1 -4 -1 - -6 -5 -5 -4
Spolu 0 0 0 -1 -5 -2 -1 -7 -4 -1 -4

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1